Viện Toán học tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ toán học cấp phòng cho nghiên cứu sinh Hoàng Ngọc Tuấn về:
Đề tài: 

Thuật toán DCA và ứng dụng trong các bài toán quy hoạch toàn phương không lồi

(DC Algorithms and applications in nonconvex quadratic programming)

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Mã số: 62 46 01 12

Thời gian: 9giờ 00’ thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 2014.

Địa điểm: Phòng 201 Viện Toán học, 18 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời tất cả những người quan tâm tới dự.

LAST_UPDATED2