Viện Toán học tổ chức buổi đánh giá bảo vệ đề cương nghiên cứu cho các thí sinh tham dự kỳ tuyển nghiên cứu sinh đợt I/2014 của Viện Toán học như sau:

Chuyên ngành Toán ứng dụng

  1. Thí sinh: Dương Thị Việt An

Hướng nghiên cứu: Hàm giá trị tối ưu và ánh xạ nghiệm trong một số bài toán tối ưu có tham số (The Optimal Value Function and Solution Map in Some Parametric Optimization Problems)

  1. Thí sinh: Nguyễn Thị Vinh

Hướng nghiên cứu: Một số vấn đề trong quy hoạch tuyến tính vô hạn chiều (Some Problems in Infinite Dimensional Linear Programming)

Thời gian bắt đầu: 9h00, thứ 2, ngày 07/04/2014

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

 

Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

 

1. Thí sinh: Lương Thái Hưng

Hướng nghiên cứu: Lý thuyết định tính các phương trình kiểu Schrodinger

Thời gian bắt đầu: 14h00, thứ 2, ngày 07/04/2014

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

LAST_UPDATED2