Viện Toán học tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thành Quí về đề tài:

Đối đạo hàm của ánh xạ nón pháp tuyến và ứng dụng

(Coderivatives of Normal Cone Mappings and Applications)

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Mã số: 62 46 01 12

Thời gian: 9giờ 00’ thứ sáu, ngày 27 tháng 06 năm 2014.

Địa điểm: Hội trường Viện Toán học, 18 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời tất cả những người quan tâm tới dự.

LAST_UPDATED2