Viện Toán học tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ toán học cho nghiên cứu sinh Trần Thị Thu Hương về đề tài:

Đặc trưng không gian trạng thái và tính ổn định

của một số hệ Sandpile Model mở rộng

Chuyên ngành: Cơ sở toán học của tin học

Mã số: 62 46 01 10

Thời gian: 9giờ 00’ thứ sáu, ngày 25 tháng 07 năm 2014.

Địa điểm: Hội trường Viện Toán học, 18 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời tất cả những người quan tâm tới dự.

LAST_UPDATED2