Viện Toán học tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ toán học cho nghiên cứu sinh Bùi Thế Hùng về đề tài:
Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng và bao hàm thức tựa biến phân Pareto

Chuyên ngành: Toán giải tích

Mã số: 62 46 01 02

Thời gian: 9giờ 00’ thứ sáu, ngày 19 tháng 09 năm 2014.

Địa điểm: Hội trường Viện Toán học, 18 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời tất cả những người quan tâm tới dự.

LAST_UPDATED2