Viện Toán học xin thông báo lịch và danh sách thí sinh tham dự xét tuyển vào lớp Cao học Quốc tế năm 2015 như sau:

I. Buổi I

Thời gian: Bắt đầu từ 8h30, thứ 3, ngày 8/9/2015

Danh sách thí sinh tham dự xét tuyển vào buổi I gồm:

 1. Phạm Bá Đức
 2. Nguyễn Nguyễn Trúc Đào
 3. Nguyễn Đức Hoàn
 4. Đinh Thị Lan
 5. Phạm Thị Lương
 6. Nguyễn Thị Trà My.

II. Buổi II

Thời gian: Bắt đầu từ 14h00, thứ 3, ngày 8/9/2015

Danh sách thí sinh tham dự xét tuyển vào buổi II gồm:

 1. Nguyễn Thị Thu Sương
 2. Nguyễn Minh Thành
 3. Hoàng Mạnh Trường
 4. Vũ Văn Tuấn
 5. Nguyễn Thị Thúy Vân.

Lưu ý:

 1. Các buổi xét tuyển sẽ diễn ra tại phòng 201, Viện Toán học.
 2. Danh sách thí sinh tham dự xét tuyển được xếp theo thứ tự A,B,C
 3. Kết quả xét tuyển sẽ được thông báo trực tiếp đến từng thí sinh.
LAST_UPDATED2