CHUYÊN NGÀNH ĐẠI SỐ VÀ LÝ THUYẾT SỐ

1. Phạm Việt Dũng

Tên đề tài: Tìm hiểu về phân loại đại số Lie đơn

Phiên họp của Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ được tổ chức vào:

Thời gian: 9h00 thứ 3, ngày 20 tháng 05 năm 2014

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

CHUYÊN NGÀNH ĐẠI SỐ VÀ LÝ THUYẾT SỐ

1. Phạm Việt Dũng

Tên đề tài: Tìm hiểu về phân loại đại số Lie đơn

Phiên họp của Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ được tổ chức vào:

Thời gian: 9h00 thứ 3, ngày 20 tháng 05 năm 2014

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

CHUYÊN NGÀNH LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN HỌC

1. Vũ Thế Anh

Tên đề tài: Thống kê không gian và ứng dụng

Phiên họp của Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ được tổ chức vào:

Thời gian: 9h00 thứ 5, ngày 22 tháng 05 năm 2014

2. Đồng Thị Kim Thuỷ

Tên đề tài: Ứng dụng thống kê không gian phân tích số liệu về giáo dục Hà Nội

Phiên họp của Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ được tổ chức vào:

Thời gian: 10h00 thứ 5, ngày 22 tháng 05 năm 2014

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

3. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Tên đề tài: Mô hình nhu cầu sử dụng điện của hộ gia đình thông qua phân tích thống kê

Phiên họp của Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ được tổ chức vào:

Thời gian: 13h30, thứ 4, ngày 21 tháng 05 năm 2014

4.  Nguyễn Hải Sơn

Tên đề tài:Phân tích thống kê tình hình đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp tại Hà Nội

Phiên họp của Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ được tổ chức vào:

Thời gian: 14h30, thứ 4, ngày 21 tháng 05 năm 2014

5. Trần Thị Đông

Tên đề tài: Phân tích công tác đào tạo tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại bằng phương pháp thống kê

Phiên họp của Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ được tổ chức vào:

Thời gian: 15h30, thứ 4, ngày 21 tháng 05 năm 2014

6. Ngô Thị Thoa

Tên đề tài: Đa dạng hoá danh mục đầu tư sử dụng độ đo rủi ro đa trị

Phiên họp của Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ được tổ chức vào:

Thời gian: 9h00 thứ 3, ngày 27 tháng 05 năm 2014

7. Lê Thị Thương

Tên đề tài: Thua lỗ kỳ vọng (ES)-Một công cụ quản lý rủi ro tài chính hiệu quả

Phiên họp của Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ được tổ chức vào:

Thời gian: 10h00 thứ 3, ngày 27 tháng 05 năm 2014

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

CHUYÊN NGÀNH TOÁN ỨNG DỤNG

1. Lê Đức Ninh

Tên đề tài: Về tính điều khiển được của hệ động lực trên thang thời gian

Phiên họp của Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ được tổ chức vào:

Thời gian: 9h00, thứ 2, ngày 12 tháng 05 năm 2014

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

2. Trần Ngọc Tuấn

Tên đề tài: Tính hữu hiệu của thuật toán Newton giải phương trình đa thức và giả thuyết Smale

Phiên họp của Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ được tổ chức vào:

Thời gian: 10h00, thứ 2, ngày 12 tháng 05 năm 2014

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

CHUYÊN NGÀNH TOÁN GIẢI TÍCH

1. Dương Văn Lăng

Tên đề tài: Phương pháp Wiener-Hopf

Phiên họp của Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ được tổ chức vào:

Thời gian: 14h00, thứ 3, ngày 13 tháng 05 năm 2014

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

2. Nguyễn Trung Phương

Tên đề tài: Một số kỹ thuật của Giải tích điều hoà trong việc giải phương trình Navier-Stokes không nén được

Phiên họp của Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ được tổ chức vào:

Thời gian: 15h00, thứ 3, ngày 13 tháng 05 năm 2014

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

3. Lại Thị Thu

Tên đề tài: Bài toán Moment trên tập nửa đại số

Phiên họp của Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ được tổ chức vào:

Thời gian: 13h30 thứ 6, ngày 23 tháng 05 năm 2014

Địa điểm: Phòng 201, Viện Toán học.

LAST_UPDATED2