NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý VỀ VIỆC BẢO VỆ LUẬN VĂN CAO HỌC ĐỢT THÁNG 10/2014
 1.  Hạn cuối nộp luận văn cao học: Ngày 31/08/2014.
 2. Thời gian bảo vệ: Tháng 10/2014.
 3.  Sau khi nộp luận văn không được sửa chữa luận văn.
 4. Khi nộp luận văn, phải nộp chứng chỉ tiếng Anh TOEFL ITP 450, TOEFL iBT 45, IETLS 4.5 trở lên hoặc chứng chỉ B1. Thiếu chứng chỉ tiếng Anh, Viện không tổ chức bảo vệ luận văn.

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý VỀ VIỆC BẢO VỆ LUẬN VĂN CAO HỌC ĐỢT THÁNG 10/2014
 1.  Hạn cuối nộp luận văn cao học: Ngày 31/08/2014.
 2. Thời gian bảo vệ: Tháng 10/2014.
 3.  Sau khi nộp luận văn không được sửa chữa luận văn.
 4. Khi nộp luận văn, phải nộp chứng chỉ tiếng Anh TOEFL ITP 450, TOEFL iBT 45, IETLS 4.5 trở lên hoặc chứng chỉ B1. Thiếu chứng chỉ tiếng Anh, Viện không tổ chức bảo vệ luận văn.
DANH SÁCH HỒ SƠ CẦN NỘP LUẬN VĂN (CAO HỌC)
 1. 6 Quyển luận văn bìa mềm. Sau khi bảo vệ thành công luận văn các học viên nộp lại 3 Quyển luận văn bìa cứng (Đã chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng nếu có).
 2. 1 đơn xin bảo vệ luận văn (mẫu kèm theo)
 3. 01 bản lý lịch khoa học mới nhất (mẫu kèm theo)
 4. 02 ảnh 4x6 (ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh)
 5. Giấy hoàn thành nghĩa vụ nội bộ (mẫu kèm theo)
 6. 01 bằng tôt nghiệp đại học và một bảng điểm công chứng
 7. Chứng chỉ tiếng anh còn thời hạn.
 8. Biên lai thu học phí của tất cả các kỳ học ( bản phô tô không cần công chứng)

Lưu ý:

* Cách thức trình bày luận văn xem (tại đây)

* Mã số của các chuyên ngành  như sau:

 • Toán giải tích;                                                  Mã số: 60 46 01 02
 • Đại số và Lý thuyết số;                                     Mã số:  60 46 01 04
 • Hình học và Tô pô;                                           Mã số:  60 46 01 05
 • Lý thuyết xác suất và Thống kê toán học;           Mã số: 60 46 01 06
 • Toán ứng dụng;                                                Mã số: 60 46 01 12
LAST_UPDATED2