1. Vũ Ngọc Thuỳ Dương

Tên đề tài: Về thuật toán xấp xỉ của Li và Klette tìm đường đi ngắn nhất giữa hai điểm trên mặt khối đa diện lồi

Thời gian: 8h30, thứ 6, ngày 7/11/2014

2. Nguyễn Quốc Hiếu

Tên đề tài: Phương pháp Newton-Krylov giải hệ phương trình phi tuyến

Thời gian: 9h30, thứ 6, ngày 7/11/2014.


3.
Trần Lê Thuỷ

Tên đề tài: Về bài toán Steiner

Thời gian: 10h30, thứ 6, ngày 7/11/2014

4. Đỗ Thị Thanh Nga

Tên đề tài: Điều kiện đủ để đa thức là tổng bình phương và ứng dụng

Thời gian: 13h30, thứ 6, ngày 7/11/2014

5. Đinh Thị Trang

Tên đề tài: Khai triển Newton-Puiseux và một số ứng dụng

Thời gian: 14h30, thứ 6, ngày 7/11/2014

6. Lưu Thị Minh Phượng

Tên đề tài: Phương trình Euler-Phương trình Navier Stokes và cơ học Lagrange

Thời gian: 13h30, thứ 4 ngày 12/11/2014

7. Lại Đình Tuấn

Tên đề tài: Tính duy nhất nghiệm của bài toán Cauchy

Thời gian: 14h30, thứ 4 ngày 12/11/2014

8. Trần Thị Trang

Tên đề tài: Bất đẳng thức Gronwall và ứng dụng trong phương trình tích phân Volterra

Thời gian: 15h30, thứ 4 ngày 12/11/2014

9. Luân Thị Tùng

Tên đề tài: Định lý Cauchy-Kovalevskaya

Thời gian 16h30, thứ 4 ngày 12/11/2014.

10. Nguyễn Thị Huyên

Tên đề tài: Phương pháp hàm phạt giải bài toán cân bằng

Thời gian: 13h30, thứ 5 ngày 13/11/2014

11.Trần Thị Mai Linh

Tên đề tài: Tính ổn định mũ hệ phương trình vi phân tuyến tính có trễ

Thời gian: 14h30, thứ 5 ngày 13/11/2014

12.Giáp Văn Sự

Tên đề tài: Tính ổn định hoá được hệ phương trình vi phân tuyến tính

Thời gian: 15h30, thứ 5 ngày 13/11/2014

13.Đoàn Thị Thanh Huyền

Tên đề tài: Về phương trình vi phân và lý thuyết điều khiển hệ thống

Thời gian: 16h30, thứ 5 ngày 13/11/2014.

14. Vũ Thị Hương

Tên đề tài: Bài toán cân bằng tổng quát và ứng dụng

Thời gian: 8h30, thứ 6 ngày 14/11/2014

15. Hoàng Thị Thoa

Tên đề tài: Nhiễu của các khung

Thời gian: 9h30, thứ 6 ngày 14/11/2014

16. Vũ Xuân Trường

Tên đề tài: Tính chất compắc pháp tuyến theo dãy và ứng dụng

Thời gian: 10h30, thứ 6 ngày 14/11/2014.

17. Nguyễn Thị Nga

Tên đề tài: Bài toán tối ưu đa mục tiêu tuyến tính và áp dụng giải mô hình kinh kế Cournot

Thời gian: 13h30, thứ 4, ngày 19/11/2014

18. Nguyễn Thị Phương Loan

Tên đề tài: Tính lồi của phép biến đổi toàn phương và ứng dụng trong tối ưu

Thời gian: 14h30, thứ 4, ngày 19/11/2014

19. Nông Thị Thắm

Tên đề tài: Giải bài toán quy hoạch phân tuyến tính với các hệ số mục tiêu thay đổi.

Thời gian: 15h30, thứ 4, ngày 19/11/2014

LAST_UPDATED2