Chuyên ngành: Toán giải tích

 1. Luận văn cao học của học viên Mai Lan Anh

Tên đề tài:

"Tính cân bằng nhanh của phương trình khuếch tán phi tuyến dạng tiêu tán".


2. Luận văn cao học của học viên Nguyễn Thị Khuyên

Tên đề tài:

"Chỉ số Véc tơ và ứng dụng trong nghiên cứu ổn định phương trình vi phân".


3. Luận văn cao học của học viên Phạm Năng Khánh

Tên đề tài:

"Một số bài toán điều khiển tối ưu liên quan đến phương trình đạo hàm riêng".


4. Luận văn cao học của học viên Bùi Văn Trí

Tên đề tài:

"Lý thuyết điểm bất động và ứng dụng".


5. Luận văn cao học của học viên Phan Thị Tuyết

Tên đề tài:

"Về tính điều khiển được của hệ phương trình vi phân suy biến".


6. Luận văn cao học của học viên Nguyễn Văn Thắng

Tên đề tài:

"Một số phương pháp cơ bản giải phương trình hàm số".


7. Luận văn cao học của học viên Dương Trọng Luyện

Tên đề tài:

"Phương pháp biến phân trong việc tìm nghiệm của phương trình vi phân".


8. Luận văn cao học của học viên Nguyễn Thị Liễu

Tên đề tài:

"Phương pháp phương trình cặp tích phân Fourier và đa thức trực giao giải các bài toán biên hỗn hợp của phương trình điều hòa".


9. Luận văn cao học của học viên Đặng Xuân Sơn

Tên đề tài:

"Nguyên lý ánh xạ co và phương pháp điểm gần kề cho bài toán bất đẳng thức biến phân đa trị đơn điệu".


10. Luận văn cao học của học viên Lã Hữu Chương

Tên đề tài:

"Heuristic Regularization Methods for Numerical Differentiation ".


Chuyên ngành: Toán ứng dụng

1. Luận văn cao học của học viên Nguyễn Thị Hồng Phương

Tên đề tài:

"Bài toán điều khiển được và phương trình Riccati ".


2. Luận văn cao học của học viên Nguyễn Hữu Sáu

Tên đề tài:

"Phương pháp hàm Lyapunov trong bài toán ổn định hệ phương trình vi phân hàm".


3. Luận văn cao học của học viên Dương Thị Kim Huyền

Tên đề tài:

"Tính mở của ánh xạ đa trị và các định lý hàm ẩn ánh xạ đa trị và các định lý hàm ẩn".


4. Luận văn cao học của học viên Hoàng Ngọc Tuy

Tên đề tài:

"Bài toán tối ưu trên tập hữu hiệu của bài toán tối ưu đa mục tiêu hàm phân thức a-phin".


5. Luận văn cao học của học viên Trịnh Thị Hiệp

Tên đề tài:

"Bất đẳng thức Minimax Ky Fan và ứng dụng ".


6. Luận văn cao học của học viên Vũ Minh Thư

Tên đề tài:

"Một vài mở rộng của nguyên lý biến phân Ekeland ".


7. Luận văn cao học của học viên Nguyễn Thành Đô

Tên đề tài:

"Các định lý tồn tại điểm cực tiểu và ứng dụng ".


8. Luận văn cao học của học viên Quách Thị Mai Liên

Tên đề tài:

"Một số phương pháp cơ bản giải bài toán quy hoạch lồi ".


9. Luận văn cao học của học viên Nguyễn Văn Sáng

Tên đề tài:

"Phương pháp hướng chấp nhận được giải quy hoạch lồi ".


10. Luận văn cao học của học viên Nguyễn Thị Lữ

Tên đề tài:

"Thuật toán cộng Balas và các cải tiến ".


Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

1. Luận văn cao học của học viên Tạ Văn Thắng

Tên đề tài:

"Độ biến động ngẫu nhiên, mô hình Heston và ứng dụng trong định giá quyền chọn".


2. Luận văn cao học của học viên Bùi Thị Nghĩa

Tên đề tài:

"Một số kết luận thống kê về công tác tuyển sinh của Trường đại học Giao thông vận tải".


3. Luận văn cao học của học viên Bùi Thị Việt Chính

Tên đề tài:

"Quản lý rủi ro và tối ưu hóa danh mục đầu tư trong thị trường không ổn định".


4. Luận văn cao học của học viên Tạ Thị Thanh Lụa

Tên đề tài:

"Nghiên cứu về ứng dụng của phân phối ổn định trong toán tài chính ".


Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số


1. Luận văn cao học của học viên Nguyễn Thị Thúy

Tên đề tài:

"Iđêan đơn thức chuẩn tắc và đa diện có tính phân tích nguyên".


2. Luận văn cao học của học viên Hà Thị Yến

Tên đề tài:

"Một số tính chất của nón phân thớ ".


3. Luận văn cao học của học viên Đỗ Văn Kiên

Tên đề tài:

"Luận văn của Tate".


4. Luận văn cao học của học viên Hồng Ngọc Bình

Tên đề tài:

"Số bội trộn của iđean đơn thức hai biến".


Chuyên ngành: Hình học và tô pô

1. Luận văn cao học của học viên Nguyễn Văn Ninh

Tên đề tài:

"Độ phức tạp Tô pô bậc cao và sắp xếp siêu phẳng ".


2. Luận văn cao học của học viên Trần Văn Tuấn

Tên đề tài:

"Positivstellensatz ".

LAST_UPDATED2