Quỹ hỗ trợ đào tạo đại học Toán tại Việt Nam()

Mục đích của Quỹ là hỗ trợ một số sinh viên giỏi theo học đại học về Toán tại Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cán bộ Viện Toán học.

PosterCH322
Thời gian thi cụ thể như sau:

* Ngày 28/08/2013 (thứ tư)

     - Buổi sáng: 7h30 thí sinh có mặt tại phòng thi để nhận thẻ dự thi và nghe phổ biến quy chế thi.

                        8h00 đến 11h00: thi môn Đại số

    - Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h30: thi môn Giải tích

* Ngày 29/08/2013 (thứ năm)

Buổi sáng: 8h00 đến 10h00 thi môn Ngoại ngữ

* Ngày 30/08/2013 (Thứ sáu)

Buổi sáng: Từ 8h00 đến 16h00 thi môn Vấn đáp

Ghi chú: - Các môn thi tự luận thi tại Phòng 307, nhà C, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

- Môn thi Vấn đáp thi tại phòng 201, Viện Toán học.

Danh sách thí sinh dự thi cao học (Xem tại đây)

LAST_UPDATED2