Thời gian thi cụ thể như sau:

* Ngày 28/08/2013 (thứ tư)

     - Buổi sáng: 7h30 thí sinh có mặt tại phòng thi để nhận thẻ dự thi và nghe phổ biến quy chế thi.

                        8h00 đến 11h00: thi môn Đại số

    - Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h30: thi môn Giải tích

* Ngày 29/08/2013 (thứ năm)

Buổi sáng: 8h00 đến 10h00 thi môn Ngoại ngữ

* Ngày 30/08/2013 (Thứ sáu)

Buổi sáng: Từ 8h00 đến 16h00 thi môn Vấn đáp

Ghi chú: - Các môn thi tự luận thi tại Phòng 307, nhà C, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

- Môn thi Vấn đáp thi tại phòng 201, Viện Toán học.

Danh sách thí sinh dự thi cao học (Xem tại đây)

LAST_UPDATED2