TIN TỨC

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho NCS: Phạm Thị Hương

Tên đề tài: Ổn định và điều khiển một số lớp hệ phương trình suy biến có trễ

Ngành: Toán ứng dụng

Thời gian: 14h00, thứ Hai, ngày 20/5/2024

Địa điểm: Hội trường 301 – Viện Toán học

Thành phần Hội đồng: GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn (Viện Toán học, Chủ tịch HĐ); TS. Lê Hải Yến (Viện Toán học, Thư ký HĐ); GS.TS. Phạm Kỳ Anh (Trường Đại học KHTN, Đại học QGHN, Phản biện); PGS.TS. Lê Văn Hiện (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Phản biện); PGS.TS. Đỗ Đức Thuận (Đại học Bách khoa Hà Nội, Phản biện); PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy (Đại học Bách khoa Hà Nội, Ủy viên HĐ); GS.TSKH. Nguyễn Minh Trí (Viện Toán học, Ủy viên HĐ).

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

LAST_UPDATED2