Announcement

Viện Toán học thông báo tuyển chọn ứng viên tiềm năng đăng ký tham gia Chương trình thực tập nghiên cứu khoa học tại Viện Toán học năm 2024.

- Thời hạn nhận hồ sơ: đến hết ngày 29/4/2024

- Kinh phí tài trợ: 5.500.000đ/tháng/thực tập sinh (thời gian làm việc tối thiểu 02 tháng)

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Mẫu Đơn đăng ký tham gia Chương trình tại đây.


LAST_UPDATED2