TIN TỨC

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Phòng cho NCS: Lê Thị Thu Giang

Tên đề tài: Một số vấn đề toán học trong học máy (Some mathematical problems in machine learning)

Ngành: Toán ứng dụng

Thời gian: 09h00, thứ Ba, ngày 09/4/2024

Địa điểm: Phòng 201, A5 – Viện Toán học

Thành phần Hội đồng: GS.TSKH. Vũ Ngọc Phát (Viện Toán học, Chủ tịch); TS. Lê Xuân Thanh (Viện Toán học, Thư ký); GS.TSKH. Đinh Dũng (Đại học Quốc gia Hà Nội, Phản biện); TS. Lương Thái Hưng (Viện Toán học, Phản biện); PGS.TS. Trần Đình Kế (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Ủy viên); PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Ủy viên); GS.TSKH. Đinh Nho Hào (Viện Toán học, Ủy viên).

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

LAST_UPDATED2