TIN TỨC

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho NCS: Nguyễn Thị Lê

Tên đề tài: Multiple connecting approach for finding approximately shortest constrained paths on polyhedral surfaces in 3d

Ngành: Toán ứng dụng

Thời gian: 10h00, thứ Ba, ngày 02/01/2024

Địa điểm: Hội trường 301 – Viện Toán học

Thành phần Hội đồng: GS.TSKH. Nguyễn Đông Yên (Viện Toán học, Chủ tịch HĐ); TS. Lê Xuân Thanh (Viện Toán học, Thư ký HĐ); PGS.TS. Nguyễn Trung Thành (Trường Đại học Phenikaa, Phản biện); PGS.TS. Trương Xuân Đức Ha (Trường Đại học Thăng Long Hà Nội, Phản biện); TS. Nguyễn Đức Mạnh (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Phản biện); PGS.TS. Nguyễn Văn Tuyên (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Ủy viên HĐ); PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy (Đại học Bách khoa Hà Nội, Ủy viên HĐ).

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

LAST_UPDATED2