TIN TỨC

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Phòng cho NCS Hoàng Ngọc Yến

Tên đề tài: Về hệ số Hilbert, phân tích nhân tử của ma trân và môđun Cohen-Macaulay

Ngành: Đại số và lý thuyết số

Thời gian: 14h00, thứ Tư, ngày 27/12/2023

Địa điểm: Phòng 201 – Viện Toán học

Thành phần Hội đồng: GS.TSKH. Lê Tuấn Hoa (Viện Toán học, Chủ tịch HĐ); TS. Hà Minh Lam (Viện Toán học, Thư ký HĐ); TS. Nguyễn Đăng Hợp (Viện Toán học, Giới thiệu luận án); PGS.TS. Đào Phương Bắc (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Giới thiệu luận án); TS. Đỗ Trọng Hoàng (Đại học Bách khoa Hà Nội, Ủy viên HĐ); TS. Nguyễn Quang Lộc (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Ủy viên HĐ); PGS.TS. Hoàng Lê Trường (Viện Toán học, Ủy viên HĐ).

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

LAST_UPDATED2