Announcement

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Phòng cho NCS Phạm Thị Hương

Tên đề tài: Ổn định và điều khiển một số lớp hệ phương trình suy biến có trễ 

Ngành: Toán ứng dụng

Thời gian: 14h00, thứ Sáu, ngày 24/11/2023

Địa điểm: Phòng 201 – Viện Toán học

Thành phần Hội đồng: GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn (Viện Toán học, Chủ tịch HĐ); TS. Lê Hải Yến (Viện Toán học, Thư ký HĐ); TS. Bùi Trọng Kiên (Viện Toán học, Giới thiệu luận án); PGS.TS. Đỗ Đức Thuận (Đại học Bách khoa Hà Nội, Giới thiệu luận án); PGS.TS. Trần Đình Kế (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Ủy viên HĐ); TS. Hà Phi (Đại học Bách khoa Hà Nội, Ủy viên HĐ); GS.TSKH. Vũ Ngọc Phát (Viện Toán học, Ủy viên HĐ).

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

LAST_UPDATED2