Announcement

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho NCS: Trương Thị Hiền

Tên đề tài: Lũy thừa hình thức của các iđêan đơn thức

Ngành: Đại số và lí thuyết số

Thời gian: 14h00, thứ Sáu, ngày 10/11/2023

Địa điểm: Hội trường 301 – Viện Toán học

Thành phần Hội đồng: GS.TSKH. Ngô Việt Trung (Viện Toán học, Chủ tịch HĐ); TS. Hà Minh Lam (Viện Toán học, Thư ký HĐ); PGS.TS. Trần Nguyên An (Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên, Phản biện); TS. Lê Đình Nam (Đại học Bách khoa Hà Nội, Phản biện); PGS.TS. Đào Phương Bắc (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Phản biện); PGS.TS. Đoàn Trung Cường (Viện Toán học, Ủy viên HĐ); PGS.TS. Nguyễn Văn Hoàng (Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, Ủy viên HĐ).

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

LAST_UPDATED2