Announcement

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Phòng cho NCS: Nguyễn Thị Lê

Tên đề tài: Multiple shooting approach for finding approximately shortest constrained paths on polyhedral surfaces in 3d

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Thời gian: 14h00, thứ Sáu, ngày 02/6/2023

Địa điểm: Phòng 201 – Viện Toán học

Thành phần Hội đồng: GS.TSKH. Nguyễn Đông Yên (Viện Toán học, Chủ tịch HĐ); TS. Lê Xuân Thanh (Viện Toán học, Thư ký HĐ); TS. Nguyễn Kiều Linh (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Giới thiệu luận án); TS. Nguyễn Đức Mạnh (Đại học Sư phạm Hà Nội, Giới thiệu luận án); PGS.TS. Phan Thành An (Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Ủy viên HĐ); TS. Hoàng Nam Dũng (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên HĐ); PGS.TS. Nguyễn Năng Tâm (Đại học Duy Tân, Ủy viên HĐ).

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

LAST_UPDATED2