Announcement

Viện Toán học thông báo tuyển chọn sinh viên tiềm năng tham gia Chương trình hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho sinh viên đại học tiềm năng tại Viện Toán học năm 2023.

- Thời hạn nhận hồ sơ: đến hết ngày 10/5/2023

- Kinh phí tài trợ: 5.500.000đ/tháng/sinh viên (thời gian làm việc tối thiểu 02 tháng)

Thông tin chi tiết xem tại đây.
Mẫu Đơn đăng ký tham gia Chương trình tại đây.

LAST_UPDATED2