TIN TỨC

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho NCS: Nguyễn Việt Phương

Tên đề tài: Một số vấn đề của lý thuyết Nevanlinna và ứng dụng cho đa thức vi phân

Chuyên ngành: Toán giải tích

Thời gian: 09h30, thứ Hai, ngày 27/3/2023

Địa điểm: Hội trường 301 – Viện Toán học

Thành phần Hội đồng: GS.TSKH. Nguyễn Quốc Thắng (Viện Toán học, Chủ tịch HĐ); PGS.TS. Trần Giang Nam (Viện Toán học, Thư ký HĐ); PGS.TS. Hà Trần Phương (Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Phản biện); PGS.TS. Ninh Văn Thu (Đại học Bách khoa Hà Nội, Phản biện); PGS.TS. Đỗ Hoàng Sơn (Viện Toán học, Phản biện); PGS.TS. Phùng Văn Mạnh (Đại học Sư phạm Hà Nội, Ủy viên HĐ); PGS.TS. Phạm Hoàng Hà (Đại học Sư phạm Hà Nội, Ủy viên HĐ).

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.


LAST_UPDATED2