TIN TỨC

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Phòng cho NCS: Trương Thị Hiền

Tên đề tài: Lũy thừa hình thức của các Iđêan đơn thức

Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số

Thời gian: 15h30, thứ Năm, ngày 09/3/2023

Địa điểm: Phòng 201 – Viện Toán học

Thành phần Hội đồng: GS.TSKH. Ngô Việt Trung (Viện Toán học, Chủ tịch HĐ); TS. Hà Minh Lam (Viện Toán học, Thư ký HĐ); TS. Nguyễn Phụ Hoàng Lân (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Giới thiệu luận án); TS. Đỗ Trọng Hoàng (Đại học Bách khoa Hà Nội, Giới thiệu luận án); PGS.TS. Đào Phương Bắc (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên); TS. Nguyễn Quang Lộc (Đại học Sư phạm Hà Nội, Ủy viên HĐ); TS. Trần Nam Trung (Viện Toán học, Ủy viên HĐ).

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

LAST_UPDATED2