Announcement

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Phòng cho NCS: Võ Thị Trúc Giang

Tên đề tài: Copula của véc tơ ngẫu nhiên ổn định

Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Thời gian: 14h00, thứ Năm, ngày 02/3/2023

Địa điểm: Phòng 201 – Viện Toán học

Thành phần Hội đồng: GS.TSKH. Nguyễn Đình Công (Viện Toán học, Chủ tịch HĐ); TS. Cấn Văn Hảo (Viện Toán học, Thư ký HĐ); TS. Phạm Việt Hùng (Viện Toán học, Giới thiệu luận án); PGS.TS. Ngô Hoàng Long (Đại học Sư phạm Hà Nội, Giới thiệu luận án); PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên); TS. Trần Ngọc Khuê (Đại học Bách khoa Hà Nội, Ủy viên HĐ); PGS.TS. Hồ Đăng Phúc (Viện Toán học, Ủy viên HĐ).

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.


LAST_UPDATED2