Announcement

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Phòng cho NCS: Phạm Thanh Tâm

Tên đề tài: Về liên thông kì dị chính qui trên lược đồ trên một vành

Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số

Thời gian: 09h00, thứ Ba, ngày 14/02/2023

Địa điểm: Phòng 201 – Viện Toán học

Thành phần Hội đồng: GS.TSKH. Ngô Việt Trung (Viện Toán học, Chủ tịch HĐ); TS. Nguyễn Đăng Hợp (Viện Toán học, Thư ký HĐ); GS.TS. Nguyễn Quốc Thắng (Viện Toán học, Giới thiệu luận án); TS. Nguyễn Hồng Đức (Đại học Thăng Long Hà Nội, Giới thiệu luận án); PGS.TS. Đào Phương Bắc (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên); GS.TSKH. Phùng Hồ Hải (Viện Toán học, Ủy viên HĐ); PGS.TS. Nguyễn Duy Tân (Đại học Bách Khoa Hà Nội, Ủy viên HĐ).

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

LAST_UPDATED2