Announcement

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho NCS: Trần Thị Gia Lâm

Tên đề tài: Đặc trưng các bất biến của đường cong đơn thức xạ ảnh

Chuyên ngành: Đại số và lí thuyết số

Thời gian: 14h00, thứ Năm, ngày 23/02/2023

Địa điểm: Hội trường 301 – Viện Toán học

Thành phần Hội đồng: GS.TSKH. Lê Tuấn Hoa (Viện Toán học, Chủ tịch HĐ); TS. Hà Minh Lam (Viện Toán học, Thư ký HĐ); PGS.TS. Nguyễn Công Minh (Đại học Bách Khoa Hà Nội, Phản biện); TS. Nguyễn Phụ Hoàng Lân (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Phản biện); TS. Đinh Thành Trung (Đại học FPT, Phản biện); PGS.TS. Phạm Hùng Quý (Đại học FPT, Ủy viên HĐ); PGS.TS. Nguyễn Văn Hoàng (Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, Ủy viên HĐ).

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.LAST_UPDATED2