Announcement

Học viện Khoa học và Công nghệ ban hành thông báo số 347/TB-HVKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2022 về việc kéo dài thời gian thu hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022 đến hết ngày 09/9/2022.
Thời gian thi dự kiến: 01-02/10/2022 (Thứ Bảy, Chủ Nhật)

Hình thức thi:

  • Môn cơ bản: Thi vấn đáp
  • Môn cơ sở: Thi vấn đáp
  • Môn tiếng Anh: Thi viết

Thông tin chi tiết xem tại đây.


LAST_UPDATED2