TIN TỨC

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Phòng cho NCS: Trần Thị Gia Lâm

Tên đề tài: Đặc trưng các bất biến của đường cong đơn thức xạ ảnh

Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số

Thời gian: 09h30, thứ Sáu, ngày 05/8/2022

Địa điểm: Phòng 201 – Viện Toán học

Thành phần Hội đồng: GS.TSKH. Lê Tuấn Hoa (Viện Toán học, Chủ tịch HĐ); TS. Hà Minh Lam (Viện Toán học, Thư ký HĐ); PGS.TS. Nguyễn Công Minh (Đại học Bách khoa Hà Nội, Giới thiệu luận án); TS.  Nguyễn Đăng Hợp (Viện Toán học, Giới thiệu luận án); PGS.TS. Phạm Hùng Quý (Đại học FPT, Ủy viên); TS. Trần Quang Hóa (Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Ủy viên HĐ); GS.TSKH. Ngô Việt Trung (Viện Toán học, Ủy viên HĐ).

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

LAST_UPDATED2