Announcement

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho NCS: Lê Viết Cường

Tên đề tài: Bài toán gán phổ nhị phân mũ và tuyến tính hóa cho hệ động lực không ôtônôm

Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

Thời gian: 09h30, thứ Năm, ngày 11/8/2022

Địa điểm: Hội trường 301 – Viện Toán học

Thành phần Hội đồng: GS.TSKH. Vũ Ngọc Phát (Viện Toán học, Chủ tịch HĐ); TS. Lê Hải Yến (Viện Toán học, Thư ký HĐ); PGS.TS. Lê Văn Hiện (Đại học Sư phạm Hà Nội, Phản biện); PGS.TS. Hoàng Thế Tuấn (Viện Toán học, Phản biện); TS. Hà Phi (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Phản biện); PGS.TS. Nguyễn Thị Toàn (Đại học Bách khoa Hà Nội, Ủy viên HĐ); TS. Trần Văn Bằng (Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Ủy viên HĐ).

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.


LAST_UPDATED2