Announcement

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho NCS: Phan Thanh Hồng

Tên đề tài: Some qualitative problems of nonautonomous stochastic differential equations driven by fractional brownian montions

Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Thời gian: 14h00, thứ Hai, ngày 20/6/2022

Địa điểm: Hội trường 301 – Viện Toán học
Thành phần Hội đồng: GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn (Viện Toán học, Chủ tịch HĐ); TS. Phạm Việt Hùng (Viện Toán học, Thư ký HĐ); PGS.TS. Ngô Hoàng Long (Đại học Sư phạm Hà Nội, Phản biện); GS.TS. Cung Thế Anh Đại học Sư phạm Hà Nội, Phản biện); PGS.TS. Trần Hùng Thao (Viện Toán học, Phản biện); PGS.TS. Đỗ Đức Thuận (Đại học Bách khoa Hà Nội, Ủy viên HĐ); TS. Tạ Công Sơn (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên HĐ).

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự. 
LAST_UPDATED2