TIN TỨC

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho NCS: Hoàng Phi Dũng

Tên đề tài: Các bất đẳng thức Lojasiewicz: Sự tồn tại và tính toán các số mũ

Chuyên ngành: Hình học và tôpô

Thời gian: 14h00 thứ Năm, ngày 28/4/2022

Địa điểm: Hội trường 301 – Viện Toán học

Đường link: 
https://meet.google.com/tzu-dpyv-ogn?pli=1&authuser=1

Thành phần Hội đồng: PGS.TS. Vũ Thế Khôi (Viện Toán học, Chủ tịch HĐ); TS. Hồ Minh Toàn (Viện Toán học, Thư ký HĐ); PGS.TS. Nguyễn Thạc Dũng (Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Phản biện); PGS.TS. Lê Công Trình (Đại học Quy Nhơn, Phản biện); TS. Nguyễn Tất Thắng (Viện Toán học, Phản biện); GS.TSKH. Sĩ Đức Quang (Đại học Sư phạm Hà Nội, Ủy viên HĐ); PGS.TS. Phó Đức Tài (Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên HĐ).

Thành phần Hội đồng tham dự trực tuyến: PGS.TS. Lê Công Trình 
(Đại học Quy Nhơn, Phản biện).

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

LAST_UPDATED2