1. Nguyễn Thị Lan Anh
Khóa: 2020-2022
Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số
Thành tích (nếu có):
Luận văn tốt nghiệp:
Cán bộ hướng dẫn:

2. Hoàng Đức Anh
Khóa: 2020-2022
Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Thành tích (nếu có): Học bổng thạc sĩ năm 1 và năm 2 của Quỹ Đổi mới sáng tạo VINIF
Luận văn tốt nghiệp: Chỉ số modular và bước đi ngẫu nhiên trong bài toán tìm kiếm cộng đồng
Cán bộ hướng dẫn: PGS TSKH Phan Thị Hà Dương

3. Nguyễn Việt Anh
Khóa: 2020-2022
Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Thành tích (nếu có): Học bổng thạc sĩ năm 1 và năm 2 của Quỹ Đổi mới sáng tạo VINIF
Luận văn tốt nghiệp: Separation of convex sets and applications
Cán bộ hướng dẫn: TS Lê Xuân Thanh 

4. Trần Mỹ Đức
Khóa: 2020-2022
Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Thành tích (nếu có): Học bổng thạc sĩ năm 1 và năm 2 của Quỹ Đổi mới sáng tạo VINIF
Luận văn tốt nghiệp: Bao của đồ thị ngẫu nhiên
Cán bộ hướng dẫn: TS Cấn Văn Hảo

5. Nguyễn Thị Hương Giang
Khóa: 2020-2022
Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Thành tích (nếu có): Học bổng thạc sĩ năm 1 của Quỹ Đổi mới sáng tạo VINIF
Luận văn tốt nghiệp: Kỳ vọng số nghiệm thực của đa thức ngẫu nhiên: Hướng tiếp cận hình học
Cán bộ hướng dẫn: TS Phạm Việt Hùng

6. Nguyễn Minh Hằng
Khóa: 2020-2022
Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Thành tích (nếu có): M2 tại Đại học Paris
Luận văn tốt nghiệp:
Cán bộ hướng dẫn:

7. Đặng Minh Hiếu
Khóa: 2020-2022
Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Thành tích (nếu có): Học bổng thạc sĩ năm 1 của Quỹ Đổi mới sáng tạo VINIF
Luận văn tốt nghiệp: Hiện tượng bùng nổ nghiệm trong thời gian hữu hạn cho phương trình truyền nhiệt phi tuyến
Cán bộ hướng dẫn: TS Hoàng Thế Tuấn; TS Dương Giao Kỵ

8. Giang Trung Hiếu
Khóa: 2020-2022
Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Thành tích (nếu có): Học bổng tiến sĩ 4 năm tại Đại học Hồng Kông
Luận văn tốt nghiệp:
Cán bộ hướng dẫn:

9. Nguyễn Khánh Huyền
Khóa: 2020-2022
Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Thành tích (nếu có): Học bổng thạc sĩ năm 1 của Quỹ Đổi mới sáng tạo VINIF
Luận văn tốt nghiệp: Bài toán cực tiểu chuẩn nguyên tử của ma trận
Cán bộ hướng dẫn: TS Lê Hải Yến

10. Nguyễn Khánh Hưng
Khóa: 2020-2022
Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số
Thành tích (nếu có): Học bổng thạc sĩ năm 1 và năm 2 của Quỹ Đổi mới sáng tạo VINIF
Luận văn tốt nghiệp: Tương đương Deligne-Katz cho Overconvergent Isogrystals
Cán bộ hướng dẫn: GS TSKH Phùng Hồ Hải

11. Nguyễn Quang Khải
Khóa: 2020-2022
Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số
Thành tích (nếu có): Học bổng thạc sĩ năm 2 của Quỹ Đổi mới sáng tạo VINIF
Luận văn tốt nghiệp: Cấp của thu gọn của điểm hữu tỷ trên nhóm đại số
Cán bộ hướng dẫn: GS TS Nguyễn Quốc Thắng

12. Nguyễn Thùy Linh
Khóa: 2020-2022
Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Thành tích (nếu có): 
Luận văn tốt nghiệp:
Cán bộ hướng dẫn:

13. Nguyễn Xuân Quý
Khóa: 2020-2022
Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Thành tích (nếu có): Học bổng thạc sĩ năm 1 và năm 2 của Quỹ Đổi mới sáng tạo VINIF
Luận văn tốt nghiệp: Phương pháp phân tích trực giao chuẩn (POD) và một số ứng dụng cho phương trình đạo hàm riêng
Cán bộ hướng dẫn: GS TSKH Đinh Nho Hào

14.  Nguyễn Trọng Phong
Khóa: 2020-2022
Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Thành tích (nếu có): 
Luận văn tốt nghiệp:
Cán bộ hướng dẫn:

15. Tống Thị Thảo
Khóa: 2020-2022
Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Thành tích (nếu có):
Luận văn tốt nghiệp: Giải tích phân thứ và phương trình vi phân bậc phân số trong không gian Sobolev bậc phân số
Cán bộ hướng dẫn: TS Hoàng Thế Tuấn
 
16. Lê Minh Thuận
Khóa: 2020-2022
Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số
Thành tích (nếu có):
Luận văn tốt nghiệp: Tính chất tiệm cận của lũy thừa các ideal
Cán bộ hướng dẫn: TS Cấn Văn Hảo
 
17. Đinh Ngọc Tùng
Khóa: 2020-2022
Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số
Thành tích (nếu có):
Luận văn tốt nghiệp: Lý thuyết trường các lớp
Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Chu Gia Vượng
LAST_UPDATED2