1. Võ Quốc Bảo
Khóa học: 2019-2021
Thành tích (nếu có): Học bổng thạc sĩ năm 1 và năm 2 của Quỹ Đổi mới sáng tạo VINIF
Luận văn tốt nghiệp:
Cán bộ hướng dẫn:

2. Nguyễn Thanh Hòa
Khóa học: 2019-2021
Thành tích (nếu có):
Luận văn tốt nghiệp: Storage loading problems with stacking constraints
Cán bộ hướng dẫn: TS Lê Xuân Thanh


3. 
Nguyễn Thị Thu Huyền
Khóa học: 2019-2021

Thành tích (nếu có): Học M2 tại Đại học Paris
Luận văn tốt nghiệp: Storage loading problems with stacking constraints
Cán bộ hướng dẫn: GS Nguyễn Việt Hưng; PGS Phan Thị Hà Dương

4. Nguyễn Thanh Loan
Khóa học: 2019-2021

Thành tích (nếu có): Học M2 tại Đại học Paris Saclay
Luận văn tốt nghiệp
Cán bộ hướng dẫn:

5. Lê Khắc Nhuận
Khóa học: 2019-2021

Thành tích (nếu có): Học bổng thạc sĩ năm 1 và năm 2 của Quỹ Đổi mới sáng tạo VINIF
Luận văn tốt nghiệp: Đối đồng điều Galoa và ứng dụng vào bài toán nhúng
Cán bộ hướng dẫn: PGS TS Nguyễn Duy Tân

6. Trần Hoàng Sơn
Khóa học: 2019-2021
Thành tích (nếu có): Học bổng tiến sĩ 4 năm tại Đại học Quốc gia Singapore
Luận văn tốt nghiệp:
Cán bộ hướng dẫn:

7. Vũ Hồng Sơn
Khóa học: 2019-2021
Thành tích (nếu có): Học bổng thạc sĩ năm 1 và năm 2 của Quỹ Đổi mới sáng tạo VINIF
Luận văn tốt nghiệp: Mô hình Ising trên các đồ thị ngẫu nhiên dày
Cán bộ hướng dẫn: TS Cấn Văn Hảo

8. Trần Đại Tân
Khóa học: 2019-2021

Thành tích (nếu có):
Luận văn tốt nghiệp: Thớ  Milnor motivic và kì dị siêu mặt phức
Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Tất Thắng

9. Nguyễn Đức Thịnh
Khóa học: 2019-2021
Thành tích (nếu có):
Luận văn tốt nghiệp: Phương pháp Gradient cho bài toán tối ưu đa mục tiêu và ứng dụng trong tối ưu bơm ép nước
Cán bộ hướng dẫn: PGS TSKH Đoàn Thái Sơn

10. Đỗ Thị Thùy
Khóa học: 2019-2021

Thành tích (nếu có): Học bổng thạc sĩ năm 1 và năm 2 của Quỹ Đổi mới sáng tạo VINIF
Luận văn tốt nghiệp: Representations of convex polytopes and anapplication in school timetabling
Cán bộ hướng dẫn: TS Lê Xuân Thanh

11. Nguyễn Thị Trang
Khóa học: 2019-2021

Thành tích (nếu có): M2 tại Đại học Rennes 1, Pháp
Luận văn tốt nghiệp:
Cán bộ hướng dẫn:

12. Trần Huyền Trang
Khóa học: 2019-2021

Thành tích (nếu có): Học bổng tiến sĩ 5 năm tại Đại học Cornell, New York
Luận văn tốt nghiệp:
Cán bộ hướng dẫn:

LAST_UPDATED2