1. Vũ Tuấn Anh
Khóa học: 2018-2020
Thành tích (nếu có): M2 tại Sorbonne Université (Pháp), năm học 2019-2020
Luận văn tốt nghiệp:
Cán bộ hướng dẫn:
 
2. Lê Bá Dũng
Khóa học: 2018-2020
Thành tích (nếu có):
Luận văn tốt nghiệp: Nhiễu sinh ra đồng bộ hóa cho một số hệ đơn giản
Cán bộ hướng dẫn: PGS TSKH Đoàn Thái Sơn
 
3. Trần Đại Dương
Khóa học: 2018-2020
Thành tích (nếu có): M2 tại Nice (Pháp), năm học 2019-2020
Luận văn tốt nghiệp:
Cán bộ hướng dẫn:

4. Đỗ Đình Khuê
Khóa học: 2018-2020
Thành tích (nếu có): M2 tại Limoges (Pháp), năm học 2019-2020
Luận văn tốt nghiệp:
Cán bộ hướng dẫn: 

5. Phạm Lan Hương
Khóa học: 2018-2020
Thành tích (nếu có): Học bổng cao học tại Đại học Quốc gia Thanh Hoa
Luận văn tốt nghiệp:
Cán bộ hướng dẫn:

6. Nguyễn Quang Minh
Khóa học: 2018-2020
Thành tích (nếu có): 
Luận văn tốt nghiệp:
Cán bộ hướng dẫn:

7. Nguyễn Vũ Trung Quân
Khóa học: 2018-2020
Thành tích (nếu có):
Luận văn tốt nghiệp: Phương pháp Kozlov-Maz’ya giải bài toán Cauchy cho phương trình Elliptic
Cán bộ hướng dẫn: GS TSKH Đinh Nho Hào

8. Nguyễn Văn Quyết
Khóa học: 2018-2020
Thành tích (nếu có):
Luận văn tốt nghiệp: Một số định lý giới hạn cho bước đi ngẫu nhiên có trí nhớ
Cán bộ hướng dẫn: PGS TSKH Đoàn Thái Sơn                                 
 
9. Lê Thị Ngọc Quỳnh
Khóa học: 2018-2019
Thành tích (nếu có):
Luận văn tốt nghiệp: Phương pháp bình phương tối thiểu
Cán bộ hướng dẫn: GS TSKH Đinh Nho Hào

10. Hà Đức Thái
Khóa học: 2018-2020
Thành tích (nếu có):
Luận văn tốt nghiệp: Bài toán về tính nhiều nghiệm của bài toán biên cho phương trình Elliptic suy biến phi tuyến
Cán bộ hướng dẫn: GS TSKH Nguyễn Minh Trí

11. Quản Thị Hoài Thu
Khóa học: 2018-2020
Thành tích (nếu có):
Luận văn tốt nghiệp: Trường giá trị của các đặc trưng bất khả quy của một số nhóm hữu hạn
Cán bộ hướng dẫn: PGS TS Đoàn Trung Cường

12. Hoàng Tùng
Khóa học: 2018-2020
Thành tích (nếu có):
Luận văn tốt nghiệp: Điểm hữu tỉ của đường cong Elliptic
Cán bộ hướng dẫn: PGS TS Nguyễn Duy Tân

13. Phạm Anh Vinh
Khóa học: 2018-2020
Thành tích (nếu có): Không
Luận văn tốt nghiệp: Đa tạp cát tuyến của Đa tạp Veronese và Đa tạp Segre
Cán bộ hướng dẫn: PGS TS Đoàn Trung Cường
LAST_UPDATED2