TIN TỨC

Xin chúc mừng NCS Nguyễn Thị Ánh Hằng (NCS của Viện Toán học làm việc dưới sự hướng dẫn của PGS Hoàng Lê Trường).           

HangNguyen
NCS Nguyễn Thị Ánh Hằng

Học bổng IMU-Breakout Graduate fellowship là học bổng dành cho nghiên cứu sinh ngành toán, sinh sống và học tập ở các nước đang phát triển. Học bổng khuyến khích đề cử nghiên cứu sinh là nữ.
Thông tin chi tiết tại link:
https://www.mathunion.org/cdc/awardees-2021LAST_UPDATED2