Viện Toán học được Nhà nước giao nhiệm vụ Đào tạo cao học từ năm 1995. Bắt đầu từ năm đó, Viện đã cùng Đại học Thái Nguyên (giai đoạn 1996-2016) và Học viện Khoa học và Công nghệ (2017 đến nay) phối hợp đào tạo cao học. 

Tổng số học viên cao học tới năm 2021 của Viện Toán học là hơn 600 học viên, trong đó có 544 học viên đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ. Một số thạc sĩ bảo vệ tại Viện Toán học đã trở thành các nghiên cứu sinh của Viện; nhiều người trong số đó đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ. Một số thạc sĩ khi trở về cơ quan công tác đã phát huy được khả năng của mình trong giảng dạy và quản lý,...

Ngoài chương trình đào tạo thạc sĩ chính quy, từ năm học 2007-2008, Viện Toán học còn mở chương trình đào tạo thạc sĩ toán học trình độ quốc tế liên kết với một số trường đại học nước ngoài. Ban đầu, Chương trình được Đề án 322 tài trợ, và được phối hợp với một chương trình tương tự của Đại học Sư phạm Hà Nội. Học viên theo chương trình này được nhận học bổng cho một năm học tại Viện và một năm học tại nước ngoài và nhận bằng tại đó. Cho đến hết năm 2010, Viện Toán học đã cử được 40 học viên ra nước ngoài để học năm thứ hai theo chương trình này. Từ năm 2011 cho đến nay, mặc dù không còn được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, Viện Toán học vẫn duy trì chương trình đào tạo thạc sĩ toán học trình độ quốc tế. Viện đã tuyển được 15 khóa với tổng số 153 học viên. Viện đã cử được 102 học viên ra nước ngoài để học năm thứ hai.

 

LAST_UPDATED2