TIN TỨC

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho NCS: Đỗ Thái Dương

Tên đề tài: Một số vấn đề trong lý thuyết đa thế vị

Chuyên ngành: Toán giải tích

Thời gian: 09h30, thứ Tư, ngày 08/12/2021

Địa điểm: Hội trường 301 – Viện Toán học

Thành phần Hội đồng: GS.TSKH. Nguyễn Minh Trí (Viện Toán học, Chủ tịch HĐ); TS. Hồ Minh Toàn (Viện Toán học, Thư ký HĐ); GS.TSKH. Sỹ Đức Quang (Đại học Sư phạm Hà Nội, Phản biện); PGS.TS. Phạm Đức Thoan (Đại học Xây dựng, Phản biện); TS. Lê Giang (Đại học Sư phạm Hà Nội, Phản biện); PGS.TS. Nguyễn Thạc Dũng (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên HĐ); PGS.TS. Ngô Quốc Anh (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên HĐ).

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

LAST_UPDATED2