TIN TỨC

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Phòng cho NCS: Phan Thanh Hồng

Tên đề tài: Phương trình vi phân ngẫu nhiên với nhiễu Brownian phân thứ: Cách tiếp cận giải tích phân thứ

Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Thời gian: 09h30, thứ Sáu, ngày 17/9/2021

Địa điểm: Hội trường 201 – Viện Toán học

Thành phần Hội đồng: GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn (Viện Toán học, Chủ tịch HĐ); TS. Phạm Việt Hùng (Viện Toán hoc, Thư ký HĐ), PGS.TSKH. Đoàn Thái Sơn (Viện Toán học, Giới thiệu luận án); PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Giới thiệu luận án); PGS.TS. Ngô Hoàng Long (Đại học Sư phạm Hà Nội); PGS.TS. Hồ Đăng Phúc (Viện Toán học, Ủy viên HĐ); TS. Lưu Hoàng Đức (Viện Toán học, Ủy viên HĐ).

Thành phần tham dự trực tuyến: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội); TS. Lưu Hoàng Đức (Viện Toán học); PGS.TS. Ngô Hoàng Long (Đại học Sư phạm Hà Nội).

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm Google meet tại đường dẫn:

https://meet.google.com/cec-arwo-mmb?pli=1&authuser=2

Mọi hỗ trợ kỹ thuật kết nối và sử dụng phần mềm Google meet, xin vui lòng liên hệ cán bộ hỗ trợ kỹ thuật: Trần Văn Thành (0914858575).

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

LAST_UPDATED2