Announcement

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Phòng cho NCS: Hoàng Phi Dũng

Tên đề tài: Các bất đẳng thức Lojasiewicz: Sự tồn tại và tính toán các số mũ

Chuyên ngành: Hình học và tô pô

Thời gian: 10h15, thứ Năm, ngày 16/9/2021

Địa điểm: Hội trường 201 – Viện Toán học

Thành phần Hội đồng: PGS.TS. Vũ Thế Khôi (Viện Toán học, Chủ tịch HĐ), TS. Nguyễn Tất Thắng (Viện Toán học, Thư ký HĐ), TS. Nguyễn Thị Thảo (Đại học Sư phạm Hà Nội, Giới thiệu luận án); TS. Đinh Sĩ Tiệp (Viện Toán học, Giới thiệu luận án); PGS.TS. Lê Quý Thường (Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội, Ủy viên HĐ); PGS.TSKH. Đoàn Thái Sơn (Viện Toán học, Ủy viên HĐ); PGS.TSKH. Hà Huy Vui (Đại học Thăng Long, Ủy viên HĐ).

Thành phần tham dự trực tuyến: TS. Nguyễn Thị Thảo (Đại học Sư phạm Hà Nội); TS. Đinh Sĩ Tiệp (Viện Toán học);  PGS.TS. Lê Quý Thường (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội); PGS.TSKH. Hà Huy Vui (Đại học Thăng Long).

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm Google meet tại đường dẫn:

https://meet.google.com/iym-rajf-cze?pli=1&authuser=2

Mọi hỗ trợ kỹ thuật kết nối và sử dụng phần mềm Google meet, xin vui lòng liên hệ cán bộ hỗ trợ kỹ thuật: Trần Văn Thành (0914858575).

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

LAST_UPDATED2