Bài viết


Phó Nhật An Nguyễn Đức Bảo Văn Bá Công
Trần Mạnh Cường Lê Linh Đan Phùng Lệ Diễm
Nguyễn Thị Hương Giang Nguyễn Minh Hằng Trần Đức Hiếu
Giang Trung Hiếu Trần Việt Hoàng Nguyễn Khánh Hưng
Nguyễn Khánh Huyền Đỗ Quang Khải Nguyễn Quang Khải
Vũ Trang Linh Lê Hoàng Long Nguyễn Trung Nghĩa
Phạm Thị Nhung Nguyễn Thị Phương Lê Minh Thuận
Đặng Hữu Tiến

Phó Nhật An

Cơ quan: Đại học Sư phạm Hà Nội
Sinh viên năm 3
Cán bộ hướng dẫn PGS.TSKH. Đoàn Thái Sơn
Báo cáo khoa học Tính chỉnh hóa của thuật toán SGD trong việc giải các bài toán ngược tuyến tính


Nguyễn Đức Bảo

Cơ quan: Đại học Khoa học Tự nhiên -ĐHQG Hà Nội
Sinh viên năm 2
Cán bộ hướng dẫn GS.TSKH. Phạm Hoàng Hiệp
Báo cáo khoa học Một số vấn đề về không điểm của nhân Bergman
Về đầu trang

Văn Bá Công

Cơ quan: Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Sinh viên năm 4
Cán bộ hướng dẫn PGS.TSKH. Đoàn Thái Sơn
Báo cáo khoa học Cơ sở toán học của bài toán ngược và học máy
Về đầu trang

Trần Mạnh Cường

Cơ quan: Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Sinh viên năm 3
Cán bộ hướng dẫn TS. Hồ Minh Toàn
Báo cáo khoa học Metric trên không gian các ma trận nửa xác định dương
Về đầu trang

Lê Linh Đan

Cơ quan: Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Sinh viên năm 3
Cán bộ hướng dẫn TS. Trần Nam Trung
Báo cáo khoa học Nodes embedding and graph neural networks based on deep learning
Về đầu trang

Phùng Lệ Diễm

Cơ quan: Đại học Khoa học Tự nhiên -ĐHQG Hà Nội
Sinh viên năm 4
Cán bộ hướng dẫn TS. Đỗ Hoàng Sơn
Báo cáo khoa học Một số ứng dụng của hàm biến phức
Về đầu trang

Nguyễn Thị Hương Giang

Cơ quan: Đại học Vinh
Sinh viên năm 4
Cán bộ hướng dẫn TS. Phạm Việt Hùng
Báo cáo khoa học The expected number of real roots of random polynomials
Về đầu trang

Nguyễn Minh Hằng

Cơ quan: Đại học Sư phạm Hà Nội
Sinh viên năm 4
Cán bộ hướng dẫn PGS.TSKH. Phan Thị Hà Dương
Báo cáo khoa học Tìm hiểu về tìm kiếm cộng đồng trong mạng cỡ lớn dựa trên bước đi ngẫu nhiên trên đồ thị và phổ của đồ thị
Về đầu trang

Trần Đức Hiếu

Cơ quan: Đại học Sư phạm Hà Nội
Sinh viên năm 3
Cán bộ hướng dẫn TS. Hoàng Thế Tuấn
Báo cáo khoa học Điều kiện ổn định của hệ phương trình vi phân cấp phân thứ có trễ dựa vào hàm Lyapunov
Về đầu trang

Giang Trung Hiếu
Cơ quan: Đại học Sư phạm Hà Nội
Sinh viên năm 4
Cán bộ hướng dẫn GS.TSKH. Nguyễn Minh Trí
Báo cáo khoa học Một số kết quả cho nghiệm dương của một lớp phương trình elliptic suy biến
Về đầu trang

Trần Việt Hoàng

Cơ quan: Đại học Khoa học Tự nhiên -ĐHQG Hà Nội
Sinh viên năm 2
Cán bộ hướng dẫn GS.TSKH. Phạm Hoàng Hiệp
Báo cáo khoa học Hàm điều hòa và bài toán Dirichlet trên đĩa
Về đầu trang

Nguyễn Khánh Hưng

Cơ quan: Đại học Khoa học Tự nhiên -ĐHQG Hà Nội
Sinh viên năm 4
Cán bộ hướng dẫn TS. Nguyễn Tất Thắng
Báo cáo khoa học The theory of algebraically closed valued fields and its applications in singularity theory
Về đầu trang


Nguyễn Khánh Huyền

Cơ quan: Đại học Khoa học Tự nhiên -ĐHQG Hà Nội
Sinh viên năm 4
Cán bộ hướng dẫn PGS.TS. Hồ Đăng Phúc
Báo cáo khoa học Hoạt động kinh doanh trực tuyến trong thời gian gần đây
Về đầu trang

Đỗ Quang Khải

Cơ quan: Đại học Bách khoa Hà Nội
Sinh viên năm 4
Cán bộ hướng dẫn PGS.TS. Hồ Đăng Phúc
Báo cáo khoa học Phân bố xác suất của danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán
Về đầu trang

Nguyễn Quang Khải

Cơ quan: Đại học Sư phạm Hà Nội
Sinh viên năm 4
Cán bộ hướng dẫn GS.TS. Nguyễn Quốc Thắng
Báo cáo khoa học Về một số tính chất số học của xuyến đại số
Về đầu trang

Vũ Trang Linh

Cơ quan: Đại học Khoa học Tự nhiên -ĐHQG Hà Nội
Sinh viên năm 3
Cán bộ hướng dẫn PGS.TSKH. Đoàn Thái Sơn
Báo cáo khoa học Một số mô hình dự báo dân số
Về đầu trang

Lê Hoàng Long

Cơ quan: Đại học Khoa học Tự nhiên -ĐHQG Hà Nội
Sinh viên năm 2
Cán bộ hướng dẫn GS.TSKH. Nguyễn Đình Công
Báo cáo khoa học Về một số tính chất của nghiệm phương trình vi phân thường
Về đầu trang

Nguyễn Trung Nghĩa

Cơ quan: Đại học Khoa học Tự nhiên -ĐHQG TP Hồ Chí Minh
Sinh viên năm 3
Cán bộ hướng dẫn GS.TSKH. Phùng Hồ Hải
Báo cáo khoa học A note on Tannakian categories
Về đầu trang

Phạm Thị Nhung

Cơ quan: Đại học Vinh
Sinh viên năm 3
Cán bộ hướng dẫn GS.TSKH. Đinh Nho Hào
Báo cáo khoa học Phân tích giá trị kỳ dị ( svd) và ứng dụng của chúng trong xử lí ảnh
Về đầu trang


Nguyễn Thị Phương

Cơ quan: Đại học Sư phạn Hà Nội 2
Sinh viên năm 3
Cán bộ hướng dẫn TS. Lê Xuân Thanh
Báo cáo khoa học Recovery-to-feasibility robust school timetabling
Về đầu trang

Lê Minh Thuận

Cơ quan: Đại học Sư phạn Hà Nội 2
Sinh viên năm 4
Cán bộ hướng dẫn TS. Nguyễn Duy Tân
Báo cáo khoa học Construction of some Galois extensions
Về đầu trang

Đặng Hữu Tiến

Cơ quan: Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội
Sinh viên năm 3
Cán bộ hướng dẫn TS. Nguyễn Hoàng Thạch
Báo cáo khoa học An Agent-based Framework toward building Epidemic disease sumulation based on SIR model
LAST_UPDATED2