Tháng 5/2019, Viện Toán học thực hiện Bản ghi nhớ với Viện Nghiên cứu dữ liệu lớn (VINBDI). Mục đích của Bản ghi nhớ này nhằm phối hợp triển khai đào tạo trình độ tiến sỹ chuyên ngành Toán ứng dụng tại Viện Toán học và đào tạo trình độ thạc sỹ chuyên ngành Toán ứng dụng thuộc Chương trình Đào tạo sau đại học phối hợp giữa Viện Toán học và Học viên Khoa học và Công nghệ.
Chương trình đào tạo chuyên ngành Toán ứng dụng do Viện Toán xây dựng và đảm nhiệm việc giảng dạy chính khóa của chương trình. Viện Toán học ưu tiên tuyển các học viên cao học có kết quả học tập tốt và có nguyện vọng tiếp tục tham gia chương trình nghiên cứu sinh tại Viện. Chương trình này có tính thích ứng cao, phù hợp với thực tế đào tạo và việc làm của những người tốt nghiệp.
Viện Toán đã giới thiệu được 9 học viên (khóa 2019-2021) và 11 học viên (khóa 2020-2022) nhận học bổng từ VINBDI.

Danh sách học viên nhận học bổng từ VINBDI năm 2019

Danh sách học viên nhận học bổng từ VINBDI năm 2020

LAST_UPDATED2