Tháng 10/2018, Viện Toán học và trường Đại học Việt – Pháp (USTH) ký kết bản thỏa thuận hợp tác và trao đổi về việc xây dựng và triển khải Chương trình đào tạo Cử nhân Toán học Ứng dụng. Viện Toán học đã cử các cán bộ có chuyên môn phù hợp tham gia giảng dạy, hướng dẫn sinh viên thực tập, làm luận văn tốt nghiệp. Từ đó tạo điều kiện và tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp từ hệ đào tạo này theo học chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Viện. Ngoài ra, Viện hỗ trợ và chia sẻ các trang thiết bị phục vụ giảng dạy.

Danh sách cán bộ tham gia giảng dạy năm 2020

LAST_UPDATED2