Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Viện Toán học và Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF), Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VINBDI) về đào tạo thạc sĩ khoa học và công nghệ các ngành liên quan đến khoa học dữ liệu và học máy giai đoạn 2020 - 2023, Viện Toán học tổ chức biên soạn tài liệu giảng dạy (giáo trình). Các giáo trình này đều được các nhà nghiên cứu toán học, các giảng viên giảng dạy trực tiếp các môn của chương trình biên soạn.

Danh sách biên soạn tài liệu năm 2020

Danh sách biên soạn tài liệu năm 2021

LAST_UPDATED2