Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Viện Toán học và Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF), Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VINBDI) về đào tạo thạc sĩ khoa học và công nghệ các ngành liên quan đến khoa học dữ liệu và học máy giai đoạn 2020 - 2023, Viện Toán học tổ chức tuyển chọn các sinh viên tiềm năng tham gia chương trình với mục đích: hỗ trợ các sinh viên tiềm năng năm thứ 2 và năm thứ 3 đại học đến thực tập khoa học tại Viện Toán học có cơ hội được tiếp xúc và làm việc với các cán bộ nghiên cứu xuất sắc của Viện.

Danh sách sinh viên tiềm năng tham gia nghiên cứu khoa học năm 2020

Danh sách sinh viên tiềm năng tham gia nghiên cứu khoa học năm 2021

 


LAST_UPDATED2