Quỹ hỗ trợ đào tạo đại học Toán tại Việt Nam()

Mục đích của Quỹ là hỗ trợ một số sinh viên giỏi theo học đại học về Toán tại Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cán bộ Viện Toán học.

PosterCH322

Announcement

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Hồng Nam

Tên đề tài: Một số bất biến của Môđun liên kết với hệ tham số hầu P-chuẩn tắc

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Mã số: 9 46 01 04.

Thời gian: 14h00, thứ Sáu, ngày 24/7/2020

Địa điểm: Phòng 301, nhà A5 - Viện Toán học

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự
LAST_UPDATED2