TIN TỨC

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho nghiên cứu sinh: Vũ Thị Hướng

Tên đề tài: Some Parametric Optimization Problems in Mathematical Economics

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Mã số: 9 46 01 12.

Thời gian: 15h00, thứ Sáu, ngày 22/5/2020

Địa điểm: Hội trường Tầng 5, nhà A6 - Viện Toán học

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dựLAST_UPDATED2