Quỹ hỗ trợ đào tạo đại học Toán tại Việt Nam()

Mục đích của Quỹ là hỗ trợ một số sinh viên giỏi theo học đại học về Toán tại Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cán bộ Viện Toán học.

PosterCH322

Announcement

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Viện cho nghiên cứu sinh: Vũ Thị Hướng

Tên đề tài: Some Parametric Optimization Problems in Mathematical Economics

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Mã số: 9 46 01 12.

Thời gian: 15h00, thứ Sáu, ngày 22/5/2020

Địa điểm: Hội trường Tầng 5, nhà A6 - Viện Toán học

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dựLAST_UPDATED2