TIN TỨC

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Phòng cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hồng

Tên đề tài: Một số bài toán điều khiển được vững của hệ động lực mô tả bởi phương trình vi phân có trễ

Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

Mã số: 9 46 01 03.

Thời gian: 14h00, thứ Năm, ngày 7/5/2020

Địa điểm: Tầng 5 nhà A6- Viện Toán học

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dựLAST_UPDATED2