Quỹ hỗ trợ đào tạo đại học Toán tại Việt Nam()

Mục đích của Quỹ là hỗ trợ một số sinh viên giỏi theo học đại học về Toán tại Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cán bộ Viện Toán học.

PosterCH322

JGLOBAL_ARTICLES

Trung tâm đào tạo xin thông báo lịch xét tuyển NCS đợt 2 năm 2018 như sau:

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số (02 thí sinh)

1. Thí sinh dự thi: Ngô Tấn Phúc
  • Tên hướng nghiên cứu: Tương đương Morita của đại số đường leavitt và ứng dụng
  • Cán bộ hướng dẫn: TS Trần Giang Nam

2. Thí sinh dự thi: Nguyễn Thị Trà
  • Tên hướng nghiên cứu: Tích Massey, lọc Zassenhaus và một số vấn đề liên quan
  • Cán bộ hướng dẫn: TS Nguyễn Duy Tân
Thời gian: 14h, thứ 4 ngày 31/10/2018
Địa điểm: Phòng 302, nhà A5, Viện Toán học

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Thí sinh dự thi: Nguyễn Thị Lê
  • Tên hướng nghiên cứu: Multiple shooting approach for finding approximately shortest constrained paths on polyhedral surfaces in 3D
  • Cán bộ hướng dẫn: PGS TS Phan Thành An
Thời gian: 9h, thứ 4 ngày 7/11/2018
Địa điểm: Phòng 303, nhà A5, Viện Toán họcLAST_UPDATED2