Quỹ hỗ trợ đào tạo đại học Toán tại Việt Nam()

Mục đích của Quỹ là hỗ trợ một số sinh viên giỏi theo học đại học về Toán tại Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cán bộ Viện Toán học.

PosterCH322

JGLOBAL_ARTICLES

I. Địa điểm tổ chức thi

Trường Đại học sư phạm Hà Nội

(Địa chỉ: 136 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội)

Phòng 307 nhà C

II. Lịch tuyển sinh và danh sách thí sinh dự thi

Ngày 10/10/2012 (thứ 4)

Buổi sáng: Từ 8h00 đến 11h00: Thi môn Đại số

Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h30: Thi môn Giải tích

Ngày 11/10/2012 (thứ 5)

Buổi sáng: từ 8h00 đến 10h00: Thi môn Ngoại ngữ

Ngày 12/10/2012 (thứ 6)

Buổi sáng: Từ 8h00 đến 16h00: Thi Vấn đáp

Danh sách dự thi (xem tại đây)

LAST_UPDATED2